Sākums   > Darbības jomas
 

Darbības jomas

Iekšējās drošības birojs ir operatīvās darbības subjekts un izmeklēšanas iestāde.

Iekšējās drošības biroja funkcijas ir atklāt, novērst un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši:

 • šādu Iekšlietu ministrijas padotībā esošu iestāžu amatpersonas un darbinieki:
  • Valsts policija
  • Valsts robežsardze
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs
  • Iekšlietu ministrijas poliklīnika;
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar vardarbību;
 • Ostas policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību;
 • pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību.


Par minēto iestāžu amatpersonu un darbinieku disciplinārpārkāpumiem lūdzam informēt attiecīgo iestāžu atbildīgo struktūrvienību vadītājus.

Saņemot iedzīvotāju iesniegumus par iepriekš minēto iestāžu amatpersonu un darbinieku likumpārkāpumiem, kuru izmeklēšana neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē, informācija tiek izvērtēta un nosūtīta atbildīgajām iestādēm pēc piekritības.

 

Līdz šim visbiežāk Iekšējās drošības birojā izmeklēti šādi noziedzīgi nodarījumi:

 • Kukuļošana
 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana
 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu
 • Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

Informējam, ka sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu izskatīšana neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē. Sūdzību iesniegšanas kārtību nosaka Kriminālprocesa likums.