Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Iekšējās drošības birojs organizē semināru par informācijas drošību 2016. gada 7. aprīlis

Preventīvo pasākumu plāna īstenošanas ietvaros Iekšējās drošības birojs 6. aprīlī organizēja semināru – diskusiju Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu pārstāvjiem par informācijas drošības nodrošināšanu viņu pārstāvētajās iestādēs.

InformācijaSemināra mērķis bija izzināt situāciju informācijas drošības jomā, kā arī identificēt pastāvošos iekšējos riskus katrā iestādē saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas konfidencialitāti.

Iekšējās drošības biroja amatpersonas informēja klātesošos par savām funkcijām gan noteiktu iestāžu amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu apkarošanā, gan novēršanā. Tāpat semināra laikā tika pārrunāts, kādi pasākumi jāveic informācijas drošības nodrošināšanā un kāda atbildība iestājas par prettiesisku informācijas izpaušanu.

Arī turpmāk Iekšējās drošības birojs organizēs līdzīgus pasākumus, kas vērsti uz risku identificēšanu un novēršanu saistībā ar lēmumu pieņemšanu, rīcību ar finanšu līdzekļiem un ar personālu saistītiem riskiem.

Seminārā – diskusijā piedalījās pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Nodrošinājuma valsts aģentūras, Valsts policijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”, Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra.