Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai pārstāvji apmeklē Iekšējās drošības biroju 2016. gada 22. aprīlis

Šī gada aprīlī ar monitoringa vizīti Latvijā viesojas Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) delegācija.

21. aprīlī CPT delegācijas locekļi iepazīšanās vizītē apmeklēja arī Iekšējās drošības biroju. Tikšanās laikā CPT pārstāvjus informēja par Iekšējās drošības biroja kompetences jomām tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atkāšanā, izmeklēšanā un novēršanā. Īpaši komitejas locekļi izrādīja interesi par Iekšējās drošības biroja lomu preventīvo pasākumu īstenošanā, lai jau priekšlaicīgi apzinātu iestāžu darbības riskus un īstenotu nepieciešamos pasākumus tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu mazināšanai un novēršanai. 

Tāpat biroja pārstāvji pastāstīja par izveidojušos sadarbību ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Ostas policiju un pašvaldības policiju, kā arī Iekšējās drošības birojā saņemto iesniegumu un materiālu statistiku. Izrādās, ka visbiežāk iedzīvotāji sūdzējušies par vardarbības pielietošanu un/ vai draudiem no amatpersonu puses – 39% saņemto iesniegumu un materiālu ir par šādiem nodarījumiem.

Saskaņā ar CPT mājaslapā pieejamo informāciju, CPT izveidota saskaņā ar Eiropas Padomes Eiropas Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu, kas stājās spēkā 1989. gadā. Tās pamatā ir Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pants, kas noteic, ka “nevienu cilvēku nedrīkst spīdzināt vai cietsirdīgi vai pazemojoši ar viņu apieties vai sodīt”.

CPT regulāri organizē vizītes un aizturēšanās vietām, lai izvērtētu izturēšanos pret personām, kurām ir atņemta brīvība. CPT delegācijām ir neierobežota pieeja aizturēšanās vietām, delegācijas pārstāvji bez lieciniekiem var intervēt personas, kurām atņemta brīvība, un brīvi sazināties ar ikvienu, kurš var sniegt informāciju.

Pēc katras vizītes CPT nosūta attiecīgajai valstij detalizētu ziņojumu, kurā iekļauti CPT konstatētie fakti, rekomendācijas, komentāri, kā arī tiek pieprasīta informācija. CPT arī prasa detalizētas atbildes uz ziņojumā apskatītajiem jautājumiem. Šie ziņojumi un atbildes veido daļu no pastāvīgā dialoga ar valstīm.