Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Visbiežāk iedzīvotāji sūdzas par vardarbības pielietošanu un draudu izteikšanu no amatpersonu puses 2016. gada 2. maijs

 

 

Kopš darbības sākuma pagājušā gada 1. novembrī līdz šā gada aprīlim gan no privātpersonām, gan citām tiesībaizsardzības iestādēm Iekšējās drošības birojā (IDB) saņemti vairāk kā 350 iesniegumi un materiāli. Vidēji ik nedēļu Iekšējās drošības birojs izskata 17 jaunus iesniegumus. Lielākoties (85%) iesniegumos norādītā informācija ir saistīta ar iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem un pārkāpumiem, ko izdarījušas Valsts policijas amatpersonas.

Vairumā gadījumu (39%) saņemtās sūdzības ir par vardarbības pielietošanu un/ vai draudiem no amatpersonu puses, 11% gadījumos saņemtie iesniegumi ir par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tai skaitā sīkām zādzībām, bet 5% - par kukuļņemšanu. Atsevišķos gadījumos amatpersonas, piemēram, iesaistījušās nelikumīgās medībās, veikušas krāpnieciskas darbības, izspiedušas naudu vai nelikumīgi nocirtušas koku.

Nereti (21%) IDB redzeslokā nonāk iesniegumi, kuros sniegtā informācija neatbilst IDB kompetencei – šajā kategorijā dominē sūdzības par Kriminālprocesa normu pārkāpumiem. Dažkārt sūdzības ir par dažādiem administratīvajiem un disciplinārajiem pārkāpumiem. Saņemot iesniegumus un materiālus, kas neietilpst IDB kompetencē, tie tiek nosūtīti citām tiesībaizsardzības iestādēm pēc piekritības.