Emblēma

Iekšējās drošības biroja emblēma ir stilizēta foto kameras “acs”, kas norāda uz Biroja kompetenci, proti, noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu.

Logo

Grafiskā zīmējuma šķautnes veido dinamisku un sargājošu formu, vienlaikus simbolizējot sešas pamatvērtības, uz kurām balstīta Biroja darbība: profesionāls personāls, pamatoti lēmumi, prevencija, neatkarīga un objektīva noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana, sabiedrības uzticēšanās, ilgtermiņa attīstības plānošana.

Grafiskā simbola pamatkrāsa ir Latvijas melleņu zilā, kas simbolizē līdzsvaru un kārtību un ir pamatkrāsa visai iekšlietu nozarei. Melleņu zilais tonis Biroja emblēmā akcentē piederību iekšlietu nozarei.

Iekšējās drošības biroja sauklis: Neatkarība un objektivitāte.

 

Emblēma saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām" apstiprināta izmantošanai pie speciālā formas tērpa.

 

Apbalvojums

Iekšējās drošības biroja apbalvojums – Goda zīme – dibināts ar mērķi paust atzinību par nozīmīgu ieguldījumu Biroja uzdevumu īstenošanā un attīstības veicināšanā.

IDB apbalvojums

Goda zīmē attēlots Iekšējās drošības biroja emblēmas pamatelements -  stilizēta foto kameras “acs”. Tās sešas šķautnes simbolizē Biroja pamatvērtības: profesionāls personāls, pamatoti lēmumi, prevencija, neatkarīga un objektīva noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana, sabiedrības uzticēšanās, ilgtermiņa attīstības plānošana. Šīs vērtības savienotas vienā apbalvojumā – Goda zīmē, ko iegūst par sasniegumiem Biroja mērķu īstenošanā un vērtību stiprināšanā. Apbalvojums Goda zīme pirmo reizi tika pasniegts Iekšējās drošības biroja trešās gadadienas pasākumā 2018. gada 1. novembrī.