Publiskais pārskats satur informāciju par iestādes sasniegto rezultātu salīdzinājumu ar attiecīgās iestādes attīstības plānošanas dokumentos un politisko vadlīniju dokumentos noteiktajiem uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem.

Publiskajā pārskatā atradīsiet pamatinformāciju par Iekšējās drošības biroju, tā darbības rezultatīvo rādītāju izpildes datus un analīzi, kā arī nākamajam atskaites periodam izvirzītos prioritāros rīcības virzienus.

Infografikas