Kompetence

Iekšējās drošības biroja funkcijas ir atklāt, novērst un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus:

1) ko izdarījuši šādu iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonas un darbinieki:

 • Valsts policija;
 • Valsts robežsardze;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Nodrošinājuma valsts aģentūra;
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
 • Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs;
 • Iekšlietu ministrijas poliklīnika.

2) kas izdarīti, pildot dienesta pienākumus, saistīti ar vardarbību un ko izdarījuši:

 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • Ostas policijas darbinieki;
 • pašvaldības policijas darbinieki.


Par minēto iestāžu amatpersonu un darbinieku disciplinārpārkāpumiem lūdzam informēt attiecīgo iestāžu atbildīgo struktūrvienību vadītājus.

Saņemot iedzīvotāju iesniegumus par iepriekš minēto iestāžu amatpersonu un darbinieku likumpārkāpumiem, kuru izmeklēšana neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē, informācija tiek izvērtēta un nosūtīta atbildīgajām iestādēm pēc piekritības.

 

Līdz šim visbiežāk Iekšējās drošības birojā izmeklēti šādi noziedzīgi nodarījumi:

 • Kukuļošana
 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana
 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu
 • Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

Informējam, ka sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu izskatīšana neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē. Sūdzību iesniegšanas kārtību nosaka Kriminālprocesa likums.