Kas ir Iekšējās drošības birojs?

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iekšējās drošības birojā funkcijās ietilpst veikt pirmstiesas izmeklešānu un tas ir operatīvās darbības subjekts.

 

Kāda ir Iekšējās drošības biroja kompetence?

Iekšējās drošības biroja kompetencē ietilpst novērst, atklāt un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus.

Logo

Iekšējās drošības biroja vadība

Iekšējās drošības biroju vada priekšnieks, kuram ir viens vietnieks, kura pārraudzībā ir operatīvās darbības nodrošinošās struktūrvienības.  Priekšnieka pārraudzībā ir: Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļa, Administatīvā nodaļa un Slepenības režīma nodaļa.

 

Kur atrodas Iekšējās drošības birojs?

Iekšējās drošības birojs atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1A. Apmeklētāji tiek pieņemti Iekšējās drošības biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30.

Logo

Kā sazināties ar Iekšējās drošības biroju?

Lietvedība: 67209000


Informatīvais uzticības tālrunis: 67209055
E-pasts:
idb@idb.gov.lv
www.idb.gov.lv

Žurnālistu jautājumiem:
Tālrunis: 67209015
E-pasts:
prese@idb.gov.lv

Jautājumos par fizisko personu datu aizsardzību:
Tālrunis: 67209019
E-pasts: 
personasdati@idb.gov.lv

Trauksmes cēlējiem (atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam):
E-pasts:
trauksme@idb.gov.lv

Starptautiskā sadarbība:

E-pasts: international.requests@idb.gov.lv