Iekšējās drošības birojs ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir atklāt, novērst un izmeklēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot Valsts drošības dienestu) amatpersonu un darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus, tādējādi vairojot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei un uzlabojot sabiedrisko drošību. 

Iekšējās drošības biroja kompetencē ietilpst arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieku dienesta pienākumu laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību, novēršana, atklāšana un izmeklēšana.

Iekšējās drošības birojs veic pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvo darbību. 

Iekšējās drošības biroja darbības pārraudzību veic iekšlietu ministrs, operatīvās darbības pasākumu un pirmstiesas izmeklēšanas procesu likumību uzrauga Latvijas Republikas Prokuratūra.

Iekšējās drošības birojs darbojas kopš 2015. gada 1. novembra.