Ja esat saskāries ar noziedzīgiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot Valsts drošības dienestu) darbinieku un amatpersonu puses, Jūs varat iesniegt iesniegumu (sūdzību) Iekšējās drošības birojam.

Iekšējās drošības birojs izskatīs arī iesniegumus (sūdzības) par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, un ko, pildot dienesta pienākumus, izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.

Kas ir jānorāda iesniegumā?

Lūdzam sniegt pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku informāciju par Jūsu novērotajiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, norādot:

  • Notikuma apstākļus;
  • Iesaistītās amatpersonas vai darbinieka vārdu, darba vietu (ja tas nav zināms, iespējamās pazīmes, kas palīdzētu noskaidrot personu);
  • Kādā veidā ir aizskartas Jūsu tiesības;
  • Iespējamos pierādījumus, kas norādītu uz iesaistītās amatpersonas vai darbinieka vainu;
  • Savus personas datus, adresi un kontakttālruni.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma prasībām, sūdzība, kurā nav norādīts personas vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums) un adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese), var tikt atstāta bez izskatīšanas.

Sūdzību var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai mutiski. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, Iekšējās drošības biroja darbinieks noformēs rakstveidā.