2003. gadā Valsts policijā tika izveidots Iekšējās drošības birojs, kura pamatuzdevums bija atklāt un novērst likumpārkāpumus, ko izdarījuši Valsts policijas darbinieki.

2013. gada 30. jūlija sēdē Ministru kabinets atbalstīja koncepciju par atsevišķu Valsts policijas Iekšējās drošības biroja funkciju atdalīšanu no Valsts policijas, izveidojot jaunu valsts pārvaldes iestādi - Iekšējās drošības biroju, kas atrodas tiešā iekšlietu ministra pārraudzībā. Koncepcija paredzēja izveidot no Valsts policijas neatkarīgu iestādi, kas veic preventīvos pasākumus, pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvo darbību.

2014. gada 17. decembrī Saeima pieņēma “Iekšējās drošības biroja likumu”, nosakot iestādes tiesisko statusu, uzdevumus un kompetenci. Likums stājās spēkā 2015. gada 1. novembrī vienlaikus ar faktisko Iekšējās drošības biroja darbības sākumu. 

Līdz ar likuma stāšanos spēkā būtiski ir paplašinātas jaunizveidotā biroja atbildības jomas – tagad Iekšējās drošības biroja uzdevums ir izmeklēt ne tikai Valsts policijas, bet arī pārējo Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu (izņemot Valsts drošības dienestu) amatpersonu un darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus. Tāpat Iekšējās drošības birojs izmeklē ar vardarbību saistītus noziedzīgus nodarījumus, kurus, pildot dienesta pienākumus, izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm ieslodzījuma vietās, Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.