Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas var būt noderīga Iekšējās drošības birojam, aicinām ar mums sazināties jebkurā diennakts laikā, zvanot uz informatīvo uzticības tālruni 67209055 vai sniedzot informāciju rakstiski (e-pasta adrese: pasts@idb.gov.lv). Garantējam sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

Saņemot iesniegumu, Iekšējās drošības biroja amatpersonas uzsāks sniegtās informācijas pārbaudi un 30 dienu laikā Jūs informēs par pieņemto lēmumu vai tālāko procesa virzību.

Vēršam uzmanību, ka Iekšējās drošības biroja kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, izmeklēšana un novēršana.

Iekšējās drošības birojs izmeklē Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu (izņemot Valsts drošības dienestu) darbinieku un amatpersonu izdarītos noziedzīgos nodarījumus, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgus nodarījumus, kurus, pildot dienesta pienākumus, izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.

Iesniegumu Iekšējās drošības birojam aicinām iesniegt:

  • rakstiski, nosūtot pa pastu - K. Valdemāra ielā 1A, Rīgā, LV-1010
  • elektroniski - portālā www.latvija.lv, rakstot uz iestādes E-adresi.
  • uz e-pastu pasts@idb.gov.lv, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu
  • steidzamos, neatliekamos gadījumos, zvanot uz Iekšējās drošības biroja informatīvo uzticības tālruni 67209055.