UZMANĪBU!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.9. punktu, Iekšējās drošības birojs informē:

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, šobrīd personu mutvārdu iesniegumu un apmeklētāju pieņemšana Iekšējās drošības birojā notiek:

Pirmdienās – no plkst.8.00 līdz plkst.12.00

Ceturtdienās – no plkst.12.30 līdz plkst.16.00

Atrodoties Iekšējās drošības biroja telpās, obligāti jālieto sejas maska!

Iesniegumus Iekšējās drošības birojam var iesniegt arī:

 • ELEKTRONISKI, portālā  www.latvija.lv
 • E-PASTĀ, ar drošu elektronisko parakstu pasts@idb.gov.lv
 • RAKSTISKI, nosūtot pa pastu
 • ZVANOT, steidzamos, neatliekamos gadījumos pa tālruni 67209055
 • IZŅĒMUMA GADĪJUMI:

- kad privātpersona vēršas Birojā ar informāciju par nekavējoties novēršamu noziedzīgu nodarījumu;

- kad Biroja nodarbinātais aicinājis privātpersonu ierasties Birojā.

ESIET SOCIĀLI ATBILDĪGI UN IEVĒROJIET 2 METRU DISTANCI!


Saskaņā ar Iesnieguma likuma 8. panta trešo un ceturto daļu informējam, ka:

 1. Iekšējās drošības birojā (turpmāk - Birojs) apmeklētāji tiek pieņemti darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00.
 2. Apmeklējuma laiks tiek saskaņots pa tālruni 67209000 vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu pasts@idb.gov.lv.
 3.  Saskaņojot apmeklējumu, norāda tā mērķi.
 4. Biroja priekšnieks vai viņa pilnvarota persona apmeklētājus pēc iepriekšējas pieteikšanās pieņem katra mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00. Apmeklējums iepriekš tiek pieteikts, rakstot uz Biroja e-pasta adresi pasts@idb.gov.lv vai pa tālruni 67209015.
 5. Apmeklējot Biroju, Biroja amatpersonai un apsardzes darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 6. Pēc Biroja apsardzes darbinieka lūguma var tikt veikta drošības pārbaude, kuras laikā apsardzes darbinieka klātbūtnē apmeklētājam ir jāiziet metāla detektora pārbaude.
 7. Nepieciešamības gadījumā līdzi paņemtie priekšmeti jāievieto specializētā mantu glabātuvē.
 8. Birojā aizliegts ienest ieročus un jebkādus priekšmetus vai vielas, kas var tikt izmantoti uzbrukumam un var radīt apdraudējumu personas dzīvībai, veselībai vai mantai.
 9. Ja apmeklētājs atsakās ievērot Biroja apmeklētājiem noteiktās prasības, viņš var netikt ielaists Birojā.

Iesniegumu Iekšējās drošības birojam aicinām iesniegt:

 • rakstiski, nosūtot pa pastu. Adrese: K. Valdemāra ielā 1A, Rīgā, LV-1010
 • elektroniski – portālā www.latvija.lv
 • uz e-pastu pasts@idb.gov.lv, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu
 • klātienē, K. Valdemāra ielā 1A - apmeklētāji tiek pieņemti darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
 • steidzamos, neatliekamos gadījumos zvanot uz Iekšējās drošības biroja informatīvo Uzticības tālruni 67209055.

Ērtākai un ātrākai saziņai ar Iekšējās drošības biroju iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.