Aktualitāte Jaunumi Konference
Attēls ar ģērboni un uzrakstu Iekšējās drošības birojs

Iekšējās drošības birojs 2021. gada 28. septembrī organizēja tiešsaistes konferenci “Amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu aktualitātes un konstatētā problemātika”, kurā piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieki no Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm. 

Reaģējot uz aktuālo situāciju migrācijas jomā un ar to saistītiem iespējamiem amatpersonu pārkāpumiem, Iekšējās drošības birojs uz vienotu diskusiju aicināja cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvjus un Valsts robežsardzes pārstāvjus. Diskusijā tika aktualizēti iespējamie amatpersonu pretlikumīgas rīcības riski, kā arī izskatīti kontroles un novēršanas pasākumi, kurus īsteno Valsts robežsardze. Tiesībsarga birojs informēja par novēroto uz valsts robežas, savukārt Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce uzsvēra valsts atbildību par personām, kuras atrodas tiešā tās kontrolē, un valsts pienākumu izmeklēt gadījumus, kad amatpersonas ir pielietojušas fizisku spēku. Vienlaikus secināts, ka migrācijas krīze rada izaicinājumus, kas saistīti ar pastiprināti pievērsto starptautisko uzmanību cilvēktiesību ievērošanā, dezinformācijas novēršanu un nepieciešamību veikt notikumu precīzu dokumentēšanu.

Konferences pirmajā daļā tika aktualizēti arī jautājumi par policijas funkcijas izpildi nošķiršanas gadījumos. Biedrības “Skalbes” pārstāvji diskusijas ietvaros par pagaidu nošķiršanas realizēšanu akcentēja problemātiku, sniedzot palīdzību vardarbībā cietušajiem, savukārt Valsts policijas pārstāvji informēja par pasākumiem, kas realizēti iestādē, lai novērstu amatpersonu pretlikumīgas rīcības riskus.

Savukārt konferences otrā daļa bija veltīta tematam “Pretlikumīga mantiska labuma gūšanas novēršana”, kuru uzsākot Iekšējās drošības biroja pārstāvji dalībniekus iepazīstināja ar konstatētajām tendencēm, aktualitātēm un problemātiku, izmeklējot kriminālprocesus par dienesta laikā izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu. Prezentācijā aktualizēti koruptīvas rīcības riski, kas saistīti ar iepirkumu procedūru un citi ar amatpersonu izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā saistītie riski, kā arī uzsvērta iespējamā rīcība iekšējās kontroles sistēmas ietvaros, lai mazinātu risku iestāšanās gadījumu skaitu. 

Konferences noslēgumā dalībniekus uzrunāja prokuratūras pārstāvis par neatļauta labuma došanas amatpersonai krimināltiesisko novērtējumu un iespējamiem risku mazinošajiem pasākumiem iestādēs.

Šī ir sestā Iekšējās drošības biroja organizētā konference un tās mērķis ir pievērst uzmanību aktuālajām tēmām, un risināt ar amatpersonu pretlikumīgu rīcību saistītos jautājumus, lai kopīgi veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldes iestādēm un nodrošinātu iekšlietu resora efektīvu funkciju izpildi.