Aktualitāte Jaunumi Konference
att

Iekšējās drošības birojs 2022. gada 10. maijā organizēja tiešsaistes konferenci “Amatpersonu dienesta laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu, risku aktualizēšana un novēršana”, vienkopus pulcējot vairāk nekā 100 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonas, kuras veic vadības funkcijas, iekšējās kontroles sistēmā strādājošos, kā arī sadarbības iestāžu pārstāvjus.

Ar mērķi veicināt iestāžu iekšējās kontroles sistēmas attīstību un kvalitatīvas pārmaiņas Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs, kā arī akcentēt riskus, kas skar iepirkumu jomu un to mazinošus pasākumus iestādēs, Iekšējās drošības birojs uz vienotu diskusiju aicināja pārstāvjus gan no Iekšlietu resora – Valsts robežsardzi, gan arī no citām iestādēm - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts ieņēmumu dienesta, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes, gan sabiedrības pārstāvjus no biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Konferences gaitā tika aktualizēti jautājumi par korupcijas riskiem, to novēršanu un metodisko vadību, kā arī uzsvērta sabiedrības būtiskā loma – tās uztvere par korupcijas līmeni valstī un gatavība ziņot par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem. Aktualizējot pastāvošos riskus sarežģītajā iepirkumu jomā, konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar gaidāmajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, iespējamajām interešu konflikta situācijām publiskajos iepirkumos, administratīvo atbildību un piemērotajiem sodiem publisko iepirkumu jomā. Tāpat konferences gaitā tika akcentēti iepirkumu jomā esošie pretlikumīgas rīcības riski, kā arī konstatētās tendences, aktualitātes un problemātika Iekšējās drošības biroja izmeklētajos kriminālprocesos par dienesta laikā izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu. Būtisku konferences daļu caurvija atziņas, kurās tika uzsvērta iekšējās kontroles sistēmas nozīme iestādēs un visu līmeņu vadības atbildība un iesaiste tās uzraudzībā un pastāvīgā pilnveidošanā.

Šī ir septītā Iekšējās drošības biroja organizētā konference un tās mērķis ir pievērst uzmanību aktuālajām tēmām - risināt ar amatpersonu pretlikumīgu rīcību saistītos jautājumus, lai kopīgi veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldes iestādēm un nodrošinātu iekšlietu resora efektīvu funkciju izpildi, veidotu diskusijas par aktuāliem jautājumiem, novērotajām problēmsituācijām un apmainīties ar pozitīvo praksi iestādēs.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.