Aktualitāte Konference
Attēls ar Iekšejās drošības biroja logo

Iekšējās drošības birojs (IDB) 2022.gada 24.novembrī organizēja tiešsaistes konferenci “Cilvēktiesības. Migrācija. Vardarbības riski, pildot amatpersonu dienesta pienākumus”, kurā piedalījās teju 100 dalībnieki no Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm, kā arī nevalstiskām organizācijām.

Turpinot aizvadītā gada konferencē aktualizēto tematu par situāciju migrācijas jomā un ar to saistītiem amatpersonu pārkāpumiem, arī šogad IDB konferences pirmajā daļā uz kopīgu diskusiju aicināja Tiesībsarga biroja, Latvijas Cilvēktiesību centra, Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts policijas un Valsts robežsardzes (VRS) pārstāvjus.

Diskusijā tika aktualizēti vairāki temati, tostarp valsts robežas nelikumīga šķērsošana hibrīda apdraudējuma kontekstā, patvērumu meklētāju tiesības ārkārtējās situācijas laikā un aktualitātes patvērumu jomā. Tiesībsarga biroja pārstāvji dalījās ar novērojumiem un ziņām par apzinātajiem riskiem migrācijas jomā, kā arī uzsvēra izraidāmo personu tiesības, tostarp saskarsmē ar amatpersonām. Valsts robežsardzes pārstāvis diskusijā izklāstīja riskus, ar kuriem saskaras VRS, veicot pienākumus valsts robežas uzraudzībā ārkārtējās situācijas laikā, savukārt PMLP raksturoja situāciju patvēruma meklētāju tiesību nodrošināšanā.

IDB pārstāvis konferences dalībniekus iepazīstināja ar konstatētajām tendencēm, aktualitātēm un problemātiku, izmeklējot kriminālprocesus par dienesta laikā izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, kā arī sniedza ieskatu ar vardarbību saistītu iesniegumu izskatīšanas procesā.

Konferences otrā daļa bija veltīta diskusijām par vardarbīgas rīcības riskiem, identificēto risku vadību un pretlikumīgas rīcības novēršanu. Vienlaikus tika akcentēta kontroles pasākumu nepieciešamība, atstumjot bēgļus un migrantus, izvērtējot individuālās situācijas un izskatot patvēruma meklētāju iesniegumus.

Diskusijā secināts - neskatoties uz to, ka publiski paustie pārmetumi Latvijas dienestiem par vardarbības pielietošanu pret bēgļiem un migrantiem nav pierādījušies, ir nepieciešams turpināt uzkrāt zināšanas un pieredzi, lai spētu sniegt palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama, un saglabāt mundiera godu, vairojot uzticību iesaistītām institūcijām gan nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī.

Šī ir astotā Iekšējās drošības biroja organizētā konference un tās mērķis ir pievērst uzmanību aktuālajām tēmām - risināt ar amatpersonu pretlikumīgu rīcību saistītos jautājumus, lai kopīgi veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldes iestādēm un nodrošinātu iekšlietu resora efektīvu funkciju izpildi, stiprinātu starpinstitūciju sadarbību, veidotu diskusijas par aktuāliem jautājumiem, novērotajām problēmsituācijām un apmainītos ar iestāžu labāko praksi.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.