Aktualitāte Konference
Attēls ar ģērboni un uzrakstu Iekšējās drošības birojs

Iekšējās drošības birojs 2023. gada 19. aprīlī organizēja tiešsaistes konferenci “Amatpersonu rīcība, kas saistīta ar fiziska spēka pielietošanu – riski, cēloņi un veicinošie apstākļi”, vienkopus pulcējot vairāk nekā 400 dalībniekus no Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Iekšējās drošības birojs preventīvo pasākumu cikla ietvaros ar vardarbību saistītu noziedzīgu nodarījumu novēršanai pievērš pastiprinātu uzmanību, ņemot vērā dažādus aspektus - sociālekonomiskos apstākļus, ārkārtējo situāciju Latvijas-Baltkrievijas pierobežā un to, ka joprojām ik gadu Iekšējās drošības birojā tiek uzsākti kriminālprocesi, kas saistīti ar vardarbību, pildot dienesta pienākumus.

Iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks, atklājot konferenci, uzsvēra: “Vardarbība jebkurā tās izpausmē ir nosodāma un nepārprotami pārkāpj cietušā tiesības, tādējādi, lai novērstu amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā izdarītus vardarbīga rakstura noziedzīgus nodarījumus un nodrošinātu šādu gadījumu efektīvu izmeklēšanu, ir pastāvīgi jāveicina zināšanas un jāpilnveido izpratne par amatpersonu tiesībām un pienākumiem. Turklāt amatpersonu pretlikumīga rīcība, kas saistīta ar vardarbību, ir cieši saistīta ar katras iestādes iespējām mazināt vardarbīgas rīcības veicinošos apstākļus. Lai iekšējās kontroles sistēma būtu efektīva, katrai iestādei ir jāapzinās, ka tā nav tikai formalitāte, bet kompleksi pasākumi, kas ļauj izvairīties no negatīvām sekām nākotnē.”

Ārlietu ministrijas Juridiskās direkcijas vadītāja un Latvijas pārstāve Eiropas Cilvēktiesību tiesā Kristīne Līce, uzrunājot konferences dalībniekus, akcentēja Latvijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts pienākumu nepieļaut vardarbību, tādējādi vairojot sabiedrības uzticību valsts varai un personām, kuras to īsteno. Pretlikumīgas rīcības novēršana ir tikpat nozīmīga, kā konkrēto sūdzību izmeklēšana un šis pienākums nozīmē konsekventu un sistemātisku amatpersonu informētību un izglītošanu - vardarbības prevencija ir nepārtraukts process gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. 

Konferences laikā tika aktualizēti vairāki temati - Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis sniedza ieskatu ar tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonu vardarbības novēršanas politiku iekšlietu nozarē saistītos jautājumos, Valsts policijas pārstāve informēja par iekšējās kontroles sistēmas attīstību, darbinieku apmācību un disciplinārpraksi, savukārt Valsts robežsardzes, Rīgas pašvaldības policijas un Ieslodzījuma vietu pārstāvji konferencē izklāstīja apzinātos riskus, kas saistīti ar fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu, un to vadību. Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” pārstāvji dalījās ar novērojumiem, saskaroties ar cietušo sūdzībām par amatpersonu rīcību no nevalstisko organizāciju skata punkta.

Iekšējās drošības biroja pārstāvji konferences dalībniekus iepazīstināja ar konstatētajiem pretlikumīgas rīcības riskiem un faktoriem, kas tos ietekmē, un sniedza ieskatu tiesu spriedumu analīzē par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas saistīta ar vardarbību. Vienlaikus Iekšējās drošības birojs dalījās secinājumos par amatpersonu pretlikumīgas rīcības, kas saistīta ar vardarbību, cēloņiem un veicinošajiem apstākļiem.

Šī ir pēc kārtas jau devītā Iekšējās drošības biroja organizētā konference un tās mērķis ir pievērst uzmanību aktuālajām tēmām - risināt ar amatpersonu pretlikumīgu rīcību saistītos jautājumus, lai kopīgi veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldes iestādēm un nodrošinātu iekšlietu resora efektīvu funkciju izpildi, stiprinātu starpinstitūciju sadarbību, veidotu diskusijas par aktuāliem jautājumiem, novērotajām problēmsituācijām un apmainītos ar iestāžu labāko praksi.