Aktualitāte Jaunumi Konference
Konferences publicitātes attēls ar dalībvalstu karogiem
Publicitātes attēls

2021. gada 2. jūnijā Iekšējās drošības biroja pārstāvji piedalījās Eiropas drošības un sadarbības organizācijas - OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) rīkotā tiešsaistes konferencē, kas veltīta spīdzināšanas novēršanas jautājumiem – Torture Prevention in the Criminal Justice System: The roles and responsibilities of police and other law enforcement.

Konferences dalībnieki divās paneļdiskusijās tika iepazīstināti ar dažādu valstu ekspertu secinājumiem par spīdzināšanu izraisošiem stimuliem tiesību sistēmā un par praktiskām rekomendācijām šādu stimulu novēršanai tiesībsargājošajās iestādēs.

Konferencē tika izklāstīta Norvēģijas policijas reforma, kuras ietvaros tika būtiski mainīti nopratināšanas mērķi – no atzīšanās panākšanas, uz faktu noskaidrošanu. Tika uzsvērta nepieciešamība atbilstoši apmācīt policijas darbiniekus pielietot dažādas nopratināšanas tehnikas un taktikas, lai neuztvertu personas atzīšanos kā vienīgo vainas pierādīšanas iespēju. Mainoties šai uztverei, Norvēģijā tika novērsta policistu vēlme ar visiem līdzekļiem, tai skaitā pretlikumīgiem, iegūt vainīgās personas atzīšanos.

Lai preventīvi reaģētu uz iespējamiem spīdzināšanas riskiem, diskusijas dalībnieki no Dānijas, Apvienotās Karalistes, Ukrainas, Kazahstānas un Šveices uzsvēra nepieciešamību valstīm nodrošināt neatkarīgu iespējamo pārkāpumu izmeklēšanu, kvalitatīvas medicīniskās apskates un palīdzības sniegšanu, traumu un miesas bojājumu dokumentēšanu (veicot foto uzņēmumus), kā arī tika akcentēts nopratināšanas gaitas ieraksta preventīvais raksturs.

Attiecībā uz praktiskiem spīdzināšanas un necilvēcīgas izturēšanās novēršanas mehānismiem, konferencē tika uzsvērta nepieciešamība izglītot policijas un ieslodzījumu vietu nodarbinātos arī par cilvēktiesību jautājumiem, veidot dialogu starp tiesībsargājošām iestādēm un sabiedrību, kā arī iestāžu vadībai apzināties pozitīva piemēra demonstrēšana nozīmi. Tāpat konferences ietvaros tika akcentēta arī būtiskā vardarbības atpazīšanas un ziņošanas mehānismu nodrošināšanas nozīme demokrātiskā valstī.

OSCE apvieno 57 pasaules valstis no Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas, lai caur politisko dialogu un praktisku sadarbību nodrošinātu stabilitāti, drošību un demokrātiju pasaulē. Tā ir pasaules lielākā reģionālā drošības organizācija.