Aktualitāte Jaunumi Konference
Attēls ar informāciju par konferenci

2021. gada 28. septembrī plkst. 13.00 tiešsaistē norisināsies ikgadējā Iekšējās drošības biroja organizētā konference Iekšlietu ministrijas padotības un citām kompetences iestādēm, kurā tiks akcentētas ar amatpersonu dienesta pildīšanas laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu aktualitātes un konstatētā problemātika. 

Konferences mērķis ir mazināt amatpersonu noziegumus, kas izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā, un sekmēt šādu noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu, kā arī veidot diskusijas par aktuāliem jautājumiem, novērotajām problēmsituācijām un apmainīties ar pozitīvo praksi iestādēs.

Tās gaitā dalībniekiem būs iespējams sekot līdzi dažādiem aktuāliem tematiem, kā, piemēram, “Migrācijas krīzes aktualitātes amatpersonu iespējami pretlikumīgas rīcības kontekstā un izaicinājumi, ar kādiem nākas sastapties Latvijā”, “Riski, ar kuriem saskaras Valsts robežsardze, realizējot pienākumus robežas kontrolē”, “Aktuālā situācija saistībā ar vardarbības draudu novēršanu un pagaidu aizsardzību pret vardarbību, problemātika un aktuāli risināmie jautājumi”, “Konstatētās tendences, aktualitātes un problemātika, izmeklējot amatpersonu dienesta laikā izdarītos noziedzīgos nodarījumus, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu”, “Krimināltiesisks novērtējums par labuma došanu valsts amatpersonai un nepieciešamie riskus mazinošie pasākumi”.

  • Konferences norises laiks: 2021. gada 28. septembris plkst. 13.00 - 16.45.
  • Konferencē uzstāsies: pārstāvji no Iekšējās drošības biroja, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja, Valsts robežsardzes, Biedrības "Skalbes”, Valsts policijas un Rīgas tiesas apgabala prokuratūras.
  • Dalību tiešsaistes konferencei var pieteikt, rakstot uz e-pastu dace.valgere@idb.gov.lv.

Iekšējās drošības biroja organizētā konference notiek jau sesto reizi un tās mērķis ir pievērst uzmanību aktuālajām tēmām un problēmjautājumiem. Iepriekšējos gados tika aplūkoti jautājumi par vardarbību veicinošiem apstākļiem, novēršanas mehānismiem, konstatēto problemātiku, skatīti amatpersonu vardarbīgas rīcības ārējie un iekšējie faktori, iespējamā pārkāpēja profils, kā arī miesas bojājumu un traumu fiksēšanas nozīmīgums un ar to saistītā problemātika.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministres tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.