Konference
Informācija par Konferenci - nosaukums, IDB logo

2022. gada 10. maijā plkst. 10.30 tiešsaistē norisināsies ikgadējā Iekšējās drošības biroja organizētā konference Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm.

Konferences mērķis ir mazināt amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu, izdarīšanu, sekmēt šādu noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu, kā arī veidot diskusijas par aktuāliem jautājumiem, novērotajām problēmsituācijām un apmainīties ar pozitīvo praksi iestādēs.

Konferences gaitā dalībniekiem būs iespējams sekot līdzi dažādiem aktuāliem tematiem, kā, piemēram, “Nacionālais korupcijas risku novērtējums. Korupcijas risku novērtējuma metodoloģijas izstrāde un ekspertu darba grupa: ieceres, uzdevumi”, “Publiskie iepirkumi, iepirkumu riski un interešu konflikta situācijas publiskajos iepirkumos”, “Igaunijas pieredze, aktualitātes un labā prakse: riski un iekšējās kontroles sistēmas būtiskie elementi noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā novēršanā un apkarošanā”, “Iekšējās drošības biroja konstatētās tendences, aktualitātes un problemātika, izmeklējot kriminālprocesus par dienesta laikā izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu” un citi.

Konferences norises laiks: 2022. gada 10. maijs plkst. 10.30 - 16.00.

Konferencē uzstāsies: pārstāvji no Iekšējās drošības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes un biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Iekšējās drošības biroja organizētā konference notiks jau septīto reizi. Iepriekšējos gados organizētajās konferencēs tika aktualizēta situācija migrācijas jomā un ar to saistītie iespējamie amatpersonu pārkāpumi, iespējamie riski, realizējot policijas funkciju izpildi nošķiršanas gadījumos, vardarbību veicinošie apstākļi, novēršanas mehānismi, konstatētā problemātika un citi aktuāli temati.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.