Aktualitāte Jaunumi Konference
Informācija par konferenci, nosaukums - Cilvēktiesības. Migrācija. Vardarbības riski, pildot amatpersonu dienesta pienākumus. Norises laiks 10.00., 24. novembris

2022. gada 24. novembrī plkst. 10.00 tiešsaistē norisināsies ikgadējā Iekšējās drošības biroja organizētā konference Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm.

Konferences mērķis ir mazināt amatpersonu noziegumus, kas izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā, un sekmēt šādu noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu, kā arī veidot diskusijas par aktuāliem jautājumiem, novērotajām problēmsituācijām un apmainīties ar pozitīvo praksi iestādēs.

Konferencē uzstāsies pārstāvji no Latvijas Cilvēktiesību centra, Tiesībsarga biroja, Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes, lai parādītu iesaistīto Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu lomu un nozīmi bēgļu un migrantu tiesību nodrošināšanā.

Konferences mērķauditorija ir Iekšlietu ministrijas padotības iestādes, tiesību aizsardzības iestādes, pašvaldības policija, ostas policija un nevalstiskās organizācijas.

Dalību tiešsaistes konferencei var pieteikt līdz šā gada 23. novembrim, rakstot uz e-pastu spn@idb.gov.lv, sniedzot ziņas par iestādes/organizācijas pārstāvi/pārstāvjiem (vārds, uzvārds, amats un elektroniskā pasta adrese). Reģistrētie konferences dalībnieki saņems darba kārtību un tiešsaistes saiti uz konferenci.

Iekšējās drošības biroja organizētā konference notiks jau astoto reizi. Iepriekšējās konferencēs tikuši aktualizēti dažādi temati, tostarp tādi, kā amatpersonu dienesta laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu, risku aktualizēšana un novēršana, kā arī vardarbību veicinošie apstākļi, novēršanas mehānismi, konstatētā problemātika un citi.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.