Fotogrāfija ar Iekšējās drošības biroja ēku
FOTO: Madara Gritāne

2022. gadu raksturo sarežģīti ģeopolitiskie apstākļi un Krievijas īstenotā agresija Ukrainā neapšaubāmi atbalsojas arī Latvijā, radot virkni izaicinājumu iekšējās drošības jomā - to atspoguļo arī Iekšējās drošības biroja (IDB) lietvedībā esošie kriminālprocesi un redzeslokā nonākušās aktivitātes. Aizvadītā gada ietvaros IDB kopumā uzsāka 50 kriminālprocesus par 59 noziedzīgiem nodarījumiem, 25 kriminālprocesus saņēma no citām izmeklēšanas iestādēm un prokuratūras, un kopumā gada laikā veica pirmstiesas izmeklēšana 131 kriminālprocesā.

Pārskata ietvaros IDB kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrai nodeva 43 kriminālprocesus par 74 noziedzīgiem nodarījumiem pret 70 personām, tostarp 57 amatpersonām - 24 Valsts policijas amatpersonām, 10 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, 9 Valsts robežsardzes amatpersonām, 8 Nodrošinājuma valsts aģentūras amatpersonām, 4 Iekšlietu ministrijas Informācijas centra amatpersonām un 2 pašvaldības policijas amatpersonām, kā arī 13 fiziskām personām. 

Piektā daļa no kopējā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaita ir saistīta ar amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem ceļu satiksmes jomā – salīdzinājumā ar 2021. gadu šādu pārkāpumu skaits teju trīskāršojies. Vienlaikus liela daļa pārkāpumu saistīta ar kukuļošanu, neizpaužamu ziņu izpaušanu un pret īpašumu vērstiem noziedzīgiem nodarījumiem. 

Izmeklēto kriminālprocesu ietvaros tika pieņemti lēmumi par aresta uzlikšanu aizdomās turēto personu mantai - kopumā arestēti 19 transportlīdzekļi, 7 nekustamie īpašumi un naudas līdzekļi vairāk nekā 650 tūkstošu eiro apmērā. Kopējā arestam pakļautās mantas summa ir vairāk nekā 800 tūkstoši eiro. 
Pārskata periodā tiesa ir piemērojusi notiesājušu spriedumu 22 personām – 19 amatpersonām un 3 privātpersonām.

Aizvadītajā gadā tika izstrādāta IDB darbības stratēģija 2023.-2027. gadam, kurā ir definētas  būtiskākās stratēģiskās prioritātes. “Nosakot stratēģiskās prioritātes turpmāko piecu gadu posmam, uzsvars likts uz ātru un kvalitatīvu noziedzīga nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu, kā arī amatpersonu noziedzīgas rīcības cēloņu un veicinošo faktoru identificēšanu un mazināšanu. Vienlaikus uzmanības centrā ir arī iekšējo procesu pastāvīga pilnveide - motivēts, zinošs un pietiekošs personāls, optimizēti iekšējie procesi un pilnveidots materiāltehniskais un informatīvais nodrošinājums būtiski sekmē IDB spējas atklāt un izmeklēt arvien sarežģītākus noziedzīgos nodarījumus,” uzsver Iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks.

2022. gadā Iekšējās drošības birojs veicis aktīvu darbu noziedzīgo nodarījumu novēršanas jomā un kopumā organizējis 63 preventīvos pasākumus, kuru mērķis ir pievērst uzmanību aktuālajām tēmām, risināt ar amatpersonu pretlikumīgu rīcību saistītos jautājumus, lai paaugstinātu sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldes iestādēm, kā arī veicinātu sabiedrības iesaisti noziedzīgo nodarījumu novēršanā.

Stiprinot starptautisko sadarbību, aizvadītajā gadā IDB turpinājis aktīvu dalību Iekšējās Kriminālizmeklēšanas tīkla (Internal Criminal Investigations Network - ICIN) darbībā, kā arī kļuvis par starptautisko organizāciju “Eiropas partneri pret korupciju” (European Partners against Corruption - EPAC) un Eiropas pretkorupcijas kontaktpunktu tīkls (European contact-point network against corruption - EACN) biedru. Dalība starptautiskajās organizācijas paplašina pieredzes apmaiņas iespējas korupcijas apkarošanā un novēršanā.