Informātīvs attēls ar iekšējās drošības biroja logo un konferences datumu - 23 un nosaukumu

2023. gada 23. novembrī plkst. 10.00 tiešsaistē norisināsies ikgadējā Iekšējās drošības biroja organizētā konference Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm.

Konferences mērķis: veicināt izpratni par amatpersonu koruptīvas rīcības problēmu cēloņiem un risinājumiem to novēršanai, apzinātajām tendencēm un veicinošajiem apstākļiem, iesaistot diskusijās Iekšlietu ministrijas padotības iestādes, lai no profesionāla un praktiska aspekta paraudzītos uz korupcijas risku novēršanu un pārvaldību iekšējās kontroles sistēmā.

Konferencē uzstāsies: deleģētās personas no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, prokuratūras, "Sabiedrības par atklātību - Delna" un Iekšējās drošības biroja.

Iekšējās drošības biroja organizētā konference notiks jau desmito reizi. Iepriekšējos gados organizētajās konferencēs aktualizēta tādi temati kā situācija migrācijas jomā un ar to saistītie iespējamie amatpersonu pārkāpumi, iespējamie riski, realizējot policijas funkciju izpildi nošķiršanas gadījumos, vardarbību veicinošie apstākļi, novēršanas mehānismi, konstatētā problemātika un citi.