Aktualitāte Konference
Tumši zils fons, virsū apaļš iekšējās drošības biroja logo, uzraksts Amatpersonu vardarbīga rīcība - mīti un realitāte

2024. gada 13. jūnijā plkst. 10.00 tiešsaistē norisināsies ikgadējā Iekšējās drošības biroja organizētā konference Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm.

Konferences mērķis ir sniegt analītisku informāciju un veicināt diskusiju, lai kopīgiem spēkiem novērstu un apkarotu amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā izdarītus ar vardarbību saistītus noziedzīgus nodarījumus.

Konferencē pārrunātais stiprinās amatpersonu izpratni par vardarbīgu rīcību, par kuru paredzēta kriminālatbildība, atklās vardarbīgas rīcības cēloņus un parādīs preventīvus pasākumus pretlikumīgas rīcības nepieļaušanai, lai sekmētu amatpersonu dienesta pilnvaru izpildes kvalitāti. Savukārt diskusija pilnveidos iestāžu sadarbību, apspriežot labo praksi fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanas praktisko iemaņu apgūšanā un amatpersonas psiholoģiskās noturības saglabāšanā, tādējādi kopējiem spēkiem veicinot sabiedrības uzticību.

Konferencē uzstāsies deleģētās personas no Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja, prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Valsts policijas koledžas,  Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra un Iekšējās drošības biroja.

Iekšējās drošības biroja organizētā konference notiks jau vienpadsmito reizi. Iepriekšējos gados organizētajās konferencēs aktualizēti tādi temati kā amatpersonu koruptīva rīcība un tās mazināšanas rīki, apspriesta situācija migrācijas jomā un ar to saistītie iespējamie amatpersonu pārkāpumi, iespējamie riski, realizējot policijas funkciju izpildi nošķiršanas gadījumos, vardarbību veicinošie apstākļi, novēršanas mehānismi, konstatētā problemātika un aplūkoti citi aktuāli temati.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.