Attēls ar Iekšējās drošības biroja logo

Iekšējās drošības birojs Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai šā gada februāra beigās kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis kriminālprocesu pret bijušo Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku un privātpersonu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika gūti pierādījumi tam, ka Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieks četru gadu laikā legalizēja vairāk nekā 740 000 eiro, savukārt, privātpersona šajā laika periodā legalizēja vairāk nekā 130 000 eiro.

Jāatzīmē, ka vienlaikus ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanu, Iekšējās drošības birojs izmeklēja arī citus Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieka izdarītos noziedzīgos nodarījumus, kas vērsti uz prettiesiska mantiska labuma gūšanu, par kuru izdarīšanu pirmās instances tiesa šo personu atzinusi par vainīgu, bet tiesas nolēmums šobrīd nav stājies likumīgā spēkā, pastāvot iespējai pusēm to pārsūdzēt.

Noziedzīgie nodarījumi bija saistīti ar darbu Nodrošinājuma valsts aģentūrā. Pēc noziedzīgo nodarījumu atklāšanas Nodrošinājuma valsts aģentūra pārtrauca darba attiecības ar nodarbināto.

Iekšējās drošības birojs prokuratūru rosinājis uzsākt kriminālvajāšanu pret Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku un privātpersonu par Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

 Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Iekšējās drošības birojs 2023. gadā kompetences ietvaros uzsāka 50 kriminālprocesus un kopumā veica pirmstiesas izmeklēšanu 142 kriminālprocesos. Aizvadītajā gadā Iekšējās drošības birojs prokuratūrai nosūtījis 48 kriminālprocesus kriminālvajāšanas uzsākšanai par 98 noziedzīgiem nodarījumiem pret 72 personām - 56 Iekšlietu ministrijas padotības un pašvaldības policijas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kā arī 16 fiziskām personām.