Aktualitāte
att

Iekšējās drošības birojs šā gada novembrī un decembra sākumā rīkojis vairākas tikšanās ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Valsts Robežsardzi, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Nodrošinājuma valsts aģentūru, lai fiksētu amatpersonu noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā risku identificēšanas, vērtēšanas sistēmu iestādēs un pārrunātu izmantotos risku mazināšanas un novēršanas pasākumus. Amatpersonu pretlikumīgas rīcības risku identificēšanas un novēršanas pasākumu vērtēšana ir daļa no Iekšlietu ministrijas šā gada darba plānā iekļautā uzdevuma - veikt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbībā radušos būtisko pretlikumīgas rīcības risku identificēšanas un pārvaldīšanas sistēmas izvērtējumu - izpildes metodikā ietvertiem pasākumiem.

Vienlaikus Iekšējās drošības birojs vērsis tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku uzmanību uz iekšējās kontroles sistēmas būtisko lomu un risku pārvaldības nozīmi, sagatavojot saturu un to prezentējot Valsts administrācijas skolas novembrī rīkotajās apmācībās, kuras apmeklēja vairāk nekā 80 dalībnieki.

Turpinot šā gada septembrī Iekšējās drošības biroja rīkotajā konferencē “Amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu aktualitātes un konstatētā problemātika” aktualizētos personu, kas rada draudus, nošķiršanas jautājumus, Iekšējās drošības birojs novembrī rīkoja tikšanos ar Valsts policiju, lai apspriestu aktuālos jautājumus par policijas lēmuma par nošķiršanu atbilstību personas interesēm un normatīvo aktu prasībām. Tikšanās laikā Valsts policijas un Iekšējās drošības biroja pārstāvji diskutēja par vardarbības novēršanas tiesisko regulējumu, identificēto risku pārvaldību un praktiskajā darbā sastopamajām problēmām, lai apzinātu cēloņus un nākotnē novērstu amatpersonu prettiesiskas darbības riskus, pieņemot policijas lēmumu par nošķiršanu. Valsts policijas un Iekšējās drošības biroja pārstāvji aktualizēja efektīvu sadarbību un preventīvu rīcību to tiesībpārkāpumu cēloņu un risku konstatēšanai, pirms nodarīts reāls kaitējums sabiedrībā visaugstāk vērtētajām interesēm. Aktuālie tiesību jautājumi vardarbības novēršanā ietver plašu saturu gan no aizskarto personu tiesību, gan no tiesisko interešu aizsardzības viedokļa. Vardarbībai pakļauto personu aizsardzība nozīmē valsts aktīvu rīcību, un praktiskajā darbā tas izpaužas amatpersonas spējā atpazīt vardarbību, sabiedrības informēšanu, vienotu attieksmi pret regulējuma piemērošanu un informācijas apmaiņu.

Iekšējās drošības birojs 2021. gadā kopumā veicis 37 preventīvos pasākumus, tostarp rīkojis vairākus amatpersonu informatīvi izglītojošus un iekšējo kontroles sistēmu pilnveidojošus pasākumus. Detalizētāka informācija par Iekšējās drošības biroja veiktajiem preventīvajiem pasākumiem apskatāma Infografikā (sk. zemāk).