Attēls ar uzrakstu IDB

Iekšējās drošības birojs marta sākumā Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nosūtīja kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes teritoriālās struktūrvienības amatpersonām par dokumenta viltošanu dienesta pienākumu pildīšanas laikā un tā izsniegšanu transportlīdzekļa vadītājam.

Iekšējās drošības birojs pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka abas Satiksmes uzraudzības jomā strādājošās Valsts policijas amatpersonas, veicot dienesta pienākumus ceļu satiksmes uzraudzībā, konstatēja kāda transportlīdzekļa vadītāja administratīvo pārkāpumu - maksimālā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Pēc fiksētā pārkāpuma Valsts policijas amatpersonas veica dienesta viltojumu administratīvā pārkāpuma procesa dokumentācijā, norādot nepatiesu informāciju par pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem, tādējādi transportlīdzekļa vadītājam ļaujot saņemt vieglāku sodu, nekā tas noteikts normatīvajos aktos.

Kriminālprocesa ietvaros abām Valsts policijas amatpersonām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tostarp, aizliegums ieņemt noteiktu amatu Valsts policijā.

Saistībā ar iepriekš minētajām pretlikumīgajām darbībām pret vienu no Valsts policijas amatpersonām rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 327.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – dienesta viltojuma - izdarīšanu, savukārt pret otru VP amatpersonu rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 20.panta otrajā daļā un 327.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – dienesta viltojuma organizēšanu.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Iekšējās drošības birojs 2022. gadā kompetences ietvaros uzsāka 50 kriminālprocesus par Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem un kopumā veica pirmstiesas izmeklēšanu 131 kriminālprocesā. Aizvadītajā gadā Iekšējās drošības birojs prokuratūrai nosūtījis 43 kriminālprocesus kriminālvajāšanas uzsākšanai par 74 noziedzīgiem nodarījumiem pret 70 personām - 57 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kā arī 13 fiziskām personām.