Jaunumi
Attēls

Iekšējās drošības birojs Austrumlatgales prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonu, kura medību laikā nomedīja vilku, neņemot vērā, ka medību sezonā jau bija sasniegts limitētā medījamā dzīvnieka pieļaujamais nomedīšanas apjoms, tādējādi Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecībai nodarot būtisku kaitējumu vairāku tūkstošu eiro apmērā.

Par minētās Valsts policijas amatpersonas iespējami veikto noziedzīgo nodarījumu prokuratūrai ir nodots kriminālprocess kriminālvajāšanas uzsākšanai par 112.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – nelikumīgas medības, ja ar tām radīts būtisks kaitējums – izdarīšanu.

Iekšējās drošības birojs 2021. gada pirmajā pusgadā ir uzsācis 24 kriminālprocesus, kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevis 21 kriminālprocesu pret 51 personu, t.sk. 33 Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem, un šo kriminālprocesu ietvaros ir atklāts 71 noziedzīgs nodarījums.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.