Apsveikums ar Latvijas karoga lentīti, kas sasieta bantītē.