Iekšējās drošības birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

oficiālo Iekšējās drošības biroja tīmekļvietni - https://www.idb.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Iekšējās drošības biroja oficiālā tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ:

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Vērtēto sadaļu attēliem trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem tiks pievienots
  • Dažās teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas
  • Pamatstruktūras pārbaudē tika konstatēts, ka ne visiem informācijas blokiem ir virsraksti.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 08.01.2021. Izvērtēšanu veica Iekšējās drošības biroja Administratīvās nodaļas referente Santa Bivbāne.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Iekšējās drošības biroju, rakstot e-pastu pasts@idb.gov.lv vai zvanot uz tālruni +371 67209000.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@idb.gov.lv

Tālrunis: +371 67209000

Adrese: K.Valdemāra iela 1a, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 1 mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Iekšējās drošības biroja Administratīvā nodaļa.

E-pasts: pasts@idb.gov.lv

Tālrunis: +371 67209000

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 08.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja: Dainis Urlovskis, Iekšējās drošības biroja Administratīvās nodaļas vadītājs.