Zvani uz uzticības tālruni 67209055 steidzamos gadījumos, piemēram, 

- noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī vai uzreiz pēc tā;

- ja kavēšanās rezultātā var tikt zaudēti pierādījumi;

- ja vēlies palikt anonīms.

Uzticības tālrunis