Aktualitāte Informācija presei
Iekšējās drošības biroja logo

Iekšējās drošības birojs (IDB) 2021. gada decembrī Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis kriminālprocesu, kura ietvaros šā gada maija beigās aizdomās par akcīzes preču pretlikumīgas tirdzniecības piesegšanu aizturēja kādu Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienības vadošu amatpersonu, kuras dienesta pienākumos savulaik ietilpa ar akcīzes nodokli apliekamu preču pretlikumīgas tirdzniecības apkarošana.

IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka Valsts policijas amatpersona ar kādas bijušās VP amatpersonas starpniecību ilgstošā laika periodā pēc pieprasīšanas regulāri saņēma kukuļus no privātpersonām, kuras pretlikumīgi tirgoja akcīzes preces, kā arī no privātpersonām, lai to pārstāvētie uzņēmumi netiktu pakļauti policijas pārbaudēm. Pirmstiesas izmeklēšanā tika noskaidrots, ka iepriekš minētās privātpersonas VP amatpersonai ar bijušās VP amatpersonas starpniecību kopumā kukulī nodevušas materiālus labumus vairāk nekā 8000 eiro vērtībā.

Vienlaikus IDB, veicot izmeklēšanas darbības, Valsts policijas amatpersonas un bijušās VP amatpersonas lietošanā esošajās telpās atrada un izņēma nelikumīgus alkoholiskos dzērienus lielā apmērā. Papildus tam, pie bijušās Valsts policijas amatpersonas tika atrasts un izņemts neatļauti glabāts šaujamierocis ar munīciju, kā arī stratēģiskas nozīmes prece, kuras glabāšana un aprite ir aizliegta.

IDB priekšnieks Valters Mūrnieks norāda: “Pateicoties ciešai, konstruktīvai un uz mērķi vērstai Iekšējās drošības biroja sadarbībai ar šā gada sākumā izveidoto Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā prokuratūru, darbs pie amatpersonu iespējami veikto noziedzīgo nodarījumu - tostarp arī šī apjomīgā kriminālprocesa, kurā iesaistīts plašs personu loks - atklāšanas un izmeklēšanas notiek efektīvāk, un noziedzīgos nodarījumos iesaistītās personas iespējami ātri tiek sauktas pie atbildības.”

Saistībā ar iepriekš minētajām pretlikumīgajām darbībām, pret Valsts policijas amatpersonu un bijušo VP amatpersonu rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 320.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – kukuļņemšanu, kā arī par Krimināllikuma 221.2 panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu - nelikumīga alkoholisko dzērienu glabāšana lielā apmērā. Vienlaikus pret bijušo VP amatpersonu rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par 233. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – šaujamieroča un munīcijas glabāšana bez attiecīgās atļaujas, kā arī 237.1 panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana. Attiecībā pret četrām privātpersonām rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 323.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – kukuļdošana, kā arī attiecībā pret divām no minētajām privātpersonām - par 221.6 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma - tabakas izstrādājumu nelikumīga realizācija nelielā apmērā - izdarīšanu.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.