Attēls ar ģērboni un uzrakstu Iekšējās drošības birojs

Turpinot aktīvi strādāt pie valsts amatpersonu iespējami veikto noziedzīgo nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanas un atklāšanas, Iekšējās drošības birojā (IDB) 2022. gada pirmajā pusgadā ir uzsākti 20 kriminālprocesi, no citām pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm saņemti 10 kriminālprocesi un kopumā veikta pirmstiesas izmeklēšana 91 kriminālprocesā.

Būtiska daļa šā gada pirmajos sešos mēnešos uzsākto kriminālprocesu ir saistīta ar Iekšlietu ministrijas pakļautības iestādēs nodarbināto iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, tostarp arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.

Atskaites periodā IDB prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevis 26 kriminālprocesus. Jāatzīmē, ka viena kriminālprocesa ietvaros arvien biežāk tiek izmeklēti vairāki noziedzīgi nodarījumi ar lielāku iesaistīto personu skaitu – šā gada pirmajā pusē kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 26 kriminālprocesi par 36 noziedzīgiem nodarījumiem un kopumā rosināts uzsākt kriminālvajāšanu pret 37 personām, tai skaitā 29 Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem.

“Ģeopolitiskās situācijas attīstība radījusi pamatīgu satricinājumu Eiropā, vienlaikus veicinot papildu riskus arī valsts iekšējai drošībai. Nacionālā drošība veido pamatu valsts neatkarībai, attīstībai un labklājībai, tādējādi tai ir jābūt katras valsts prioritātei. Tomēr fakts, ka šajā pusgadā rosināts uzsākt kriminālvajāšanu pret vairāk nekā ceturtdaļsimts iekšlietu resorā nodarbinātajiem, apliecina, ka ceļā uz Iekšējās drošības biroja vīziju - valsts drošību un sabiedrisko kārtību nodrošina godprātīgas un uzticamas amatpersonas – vēl paveicama virkne uzdevumu. Jo vienotāki būs centieni veidot iekšlietu resora vidi, kas vērsta uz pretlikumīgas rīcības mazināšanu un pakāpenisku tās izskaušanu, jo pieaugošāka būs sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei, kas, savukārt, ļaus efektīvāk reaģēt uz starptautiskās vides radītajiem izaicinājumiem un apdraudējumu,” norāda Iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks.

Šā gada pirmajā pusgadā IDB aktīvi strādājis prevencijas jomā un veicis virkni pasākumu pretlikumīgas rīcības risku novēršanai, tostarp organizējis konferenci “Amatpersonu dienesta laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kas vērsti uz pretlikumīga mantiska labuma gūšanu, risku aktualizēšana un novēršana”, kā arī Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm prezentējis pretlikumīgas rīcības risku identificēšanas un pārvaldīšanas sistēmas izvērtējumu.

Iekšējās drošības birojs atzinīgi novērtē sabiedrības iesaisti, ziņojot par iespējamiem Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto pārkāpumiem - atskaites periodā IDB saņemti un izskatīti 445 fizisku, juridisku personu iesniegumi, tostarp arī no citām iestādēm IDB pēc piekritības pārsūtītie iesniegumi.