Aktualitāte Informācija presei PMLP
Attēls ar Iekšējās drošības biroja logo

Iekšējās drošības birojs noslēdzis pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, kas saistīts ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) veiktajiem iepirkumiem “Elektroniskās tiešsaistes vēlētāju reģistra izstrādē un darbības nodrošināšanā”, un Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu ar ierosinājumu uzsākt kriminālvajāšanu pret divām PMLP amatpersonām, vienu Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanas atbalstīšanu, un uzņēmēju par krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanu.

Iekšējās drošības birojs, veicot pirmstiesas izmeklēšanu, noskaidroja, ka iepriekš norādītās amatpersonas iepirkumos, kas saistīti ar Elektroniskās tiešsaistes vēlētāju reģistra izstrādi un darbības nodrošināšanu, ļaunprātīgi izmantoja dienesta stāvokli, līguma ietvaros atbalstot konkrēta uzņēmēja intereses, kā rezultātā valstij tika nodarīti zaudējumi vairāk nekā 520 tūkstošu eiro apmērā. Vienlaikus uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu uzņēmumam, kas veica Elektroniskās tiešsaistes vēlētāju reģistra izstrādi un darbības nodrošināšanu.

Abām PMLP amatpersonām kriminālprocesa ietvaros ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu.

Iekšējās drošības birojs pret PMLP, VRAA amatpersonām rosina uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 318.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu – dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošana, kā rezultātā izraisītas smagas sekas, kā arī par Krimināllikuma 177. panta trešajā daļā un 20. panta ceturtajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu - krāpšanas lielā apmērā atbalstīšanu. Savukārt pret uzņēmēju rosināts sākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 177. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu – krāpšanu lielā apmērā, kā arī par Krimināllikuma 318. panta trešajā daļā un 20. panta ceturtajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu - dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas atbalstīšanu.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Iekšējās drošības birojs 2023. gadā kompetences ietvaros uzsāka 50 kriminālprocesus un kopumā veica pirmstiesas izmeklēšanu 142 kriminālprocesos. Aizvadītajā gadā Iekšējās drošības birojs prokuratūrai nosūtījis 48 kriminālprocesus kriminālvajāšanas uzsākšanai par 98 noziedzīgiem nodarījumiem pret 72 personām - 56 Iekšlietu ministrijas padotības un pašvaldības policijas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kā arī 16 fiziskām personām.