Aktualitāte Informācija presei Jaunumi
videokamera

Pabeidzot pirmstiesas izmeklēšanu, Iekšējās drošības birojs (IDB) ir nosūtījis Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret vienu Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes amatpersonu par pieļautu bezdarbību un divām privātpersonām - par krāpšanu lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes amatpersona, kura piedalījās Valsts policijas izsludinātā satiksmes drošības uzraudzības nepieciešamu video kameru, aprīkojuma un programmnodrošinājuma iepirkuma komisijā un veica Valsts policijas pārstāvja pienākumus līguma slēgšanā un tā izpildes uzraudzībā, pieļāva bezdarbību, kuras rezultātā komercuzņēmuma pārstāvji spēja realizēt apzināti krāpnieciskas darbības, nododot Valsts policijai iepirkuma tehniskajai specifikācijai un iepirkuma piedāvājumam neatbilstošas video kameras, aprīkojumu un programmnodrošinājumu. Komercuzņēmuma divu darbinieku krāpnieciskās rīcības un Valsts policijas amatpersonas iespējamās bezdarbības rezultātā valsts budžetam tika nodarīts zaudējums gandrīz 135 tūkstošus eiro apmērā.

Iekšējās drošības birojs 2021. gada pirmajos sešos mēnešos ir uzsācis 24 kriminālprocesus, kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevis 21 kriminālprocesu pret 51 personu, t.sk. 33 Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem, un šo kriminālprocesu ietvaros ir atklāts 71 noziedzīgs nodarījums.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.