Aktualitāte Informācija presei Jaunumi
Iekšējās drošības biroja logo

Pabeidzot pirmstiesas izmeklēšanu vienā no uzsāktajiem kriminālprocesiem, kas saistīti ar valsts austrumu robežas izbūvi, Iekšējās drošības birojs Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai ir nosūtījis kriminālprocesu, ierosinot uzsākt kriminālvajāšanu pret kādu uzņēmēju par robežas izbūves procesā izcirstās koksnes zādzību, valsts budžetam nodarot kaitējumu vairāk nekā 180 tūkstošu eiro apmērā.

Iekšējās drošības biroja veiktajā izmeklēšanā iegūti pierādījumi tam, ka apakšuzņēmējs, kurš bija noslēdzis līgumu par mežizstrādes darbu izpildi ar uzņēmumu, kas veica valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, pretlikumīgi piesavinājās robežas izbūves procesā izcirstos kokus 3656 m3 apjomā. Nozagto koksni apakšuzņēmējs realizēja dažādiem uzņēmumiem, valstij radot mantisku zaudējumu vairāk nekā 180 tūkstošu eiro apmērā.

Iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks: “Ar valsts austrumu robežas izbūvi saistītie jautājumi un pat skandāli ir sabiedrības uzmanības lokā jau vairāk nekā divus gadus, un šis ir kārtējais ar pretlikumībām austrumu robežas izbūvē saistītais kriminālprocess, kurš ir nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai. Līdz šim Iekšējās drošības birojs ir noslēdzis pirmstiesas izmeklēšanu un rosinājis prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu jau trijos ar Latvijas – Krievijas robežas izbūvi un tehnisko aprīkošanu saistītos kriminālprocesos, un vēl vienā vērienīgā ar robežas izbūvi saistītā kriminālprocesā turpinās intensīvs darbs pie pierādījumu bāzes apkopošanas”.

Par apakšuzņēmēja iespējami izdarīto noziedzīgo nodarījumu - zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā prokuratūrai ierosināts uzsākt kriminālvajāšanu pēc Krimināllikuma 175.panta ceturtās daļas.

Iekšējās drošības birojs 2021. gada pirmajā pusgadā ir uzsācis 24 kriminālprocesus, kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevis 21 kriminālprocesu pret 51 personu, t.sk. 33 Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem, un šo kriminālprocesu ietvaros ir atklāts 71 noziedzīgs nodarījums.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.