Aktualitāte Informācija presei Jaunumi VRS
Iekšējās drošības biroja logo

Iekšējās drošības birojs Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Valsts robežsardzes amatpersonu par kādas personas nelikumīgu pārvietošanu pāri Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas robežai, un kukuļa pieņemšanu par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. 


Iekšējās drošības birojs, veicot pirmstiesas izmeklēšanu, noskaidroja, ka Valsts robežsardzes amatpersona, kuras dienesta pienākumu pildīšanā ietilpa Latvijas Republikas robežas kontroles pasākumu veikšana, pēc iepriekšējas vienošanās personu grupā ar trešās valsts pilsoni, nelikumīgi Latvijas Republikas teritorijā ieveda kādu personu. Par personas pārvietošanu pāri valsts robežai Valsts robežsardzes amatpersona ar iepriekš minētā trešās valsts pilsoņa starpniecību saņēma kukuli vairāku tūkstošu ASV dolāru apmērā. 


Par Valsts robežsardzes amatpersonas veikto noziedzīgo nodarījumu prokuratūrai ir nodots kriminālprocess ar ierosinājumu uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 285.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu – personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī par Krimināllikuma 320.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu – kukuļņemšanu par nelikumīgas darbības izdarīšanu, izmantojot savu dienesta stāvokli. Valsts robežsardzes amatpersona pēc notikušā neturpina dienestu Valsts robežsardzē. 


Vienlaikus Iekšējās drošības birojs ierosina uzsākt kriminālvajāšanu arī attiecībā pret trešās valsts pilsoni par Krimināllikuma 285.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu – personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī pa Krimināllikuma 322.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu – starpniecību kukuļošanā. 


Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā. 


Iekšējās drošības birojs 2022. gada pirmajos vienpadsmit mēnešos kompetences ietvaros ir uzsācis 45 kriminālprocesus un kopumā veicis pirmstiesas izmeklēšanu 129  kriminālprocesos. Šā gada 11 mēnešos prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nosūtīti 40 kriminālprocesi un to ietvaros rosināts uzsākt kriminālvajāšanu pret 63 personām, tai skaitā 53 Iekšlietu ministrijas padotības un citu iestāžu amatpersonām, par 58 noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti gan pildot dienesta pienākumus, gan ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika.