Attēls ar melnu cepuri, uz kuras ir IDB logo un zaļa gKrimināllikuma grāmatu

Iekšējās drošības birojs Latgales tiesas apgabala prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām Valsts policijas (VP) amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, dienesta viltojumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī pret vienu no minētajām amatpersonām – par šaujamieroča munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas un stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu.

Pirmstiesas izmeklēšanas gaitā Iekšējās drošības birojs guva pierādījumus tam, ka abas VP amatpersonas, veicot ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgas aprites apkarošanas pasākumus, izdarīja nelikumīgas, nesakcionētas darbības, tādējādi pārkāpjot personas mājokļa neaizskaramību un personas brīvu pārvietošanos, lai, iespējams, pašas iesaistītos nelikumīgās darbībās. Turklāt VP amatpersonas sastādīja viltotu dokumentu par minētajām darbībām.  

Vienlaikus Iekšējās drošības birojs, veicot izmeklēšanas darbības, pie vienas no Valsts policijas amatpersonām tās dzīvesvietā atrada un izņēma šaujamieroča munīciju, kā arī dzīvesvietā un dienesta kabinetā atrada un izņēma stratēģiskas nozīmes preces. 

Saistībā ar iepriekš minētajām pretlikumīgajām darbībām pret abām Valsts policijas  amatpersonām rosināts uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 317.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – dienesta pilnvaru pārsniegšana, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu, un Krimināllikuma 327.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – dienesta viltojumu, kas izdarīts personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Vienlaikus pret vienu no VP amatpersonām rosināts sākt kriminālvajāšanu arī par Krimināllikuma 237.1panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana, kā arī Krimināllikuma 233.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – šaujamieroča munīcijas glabāšana bez attiecīgas atļaujas.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā. 

Iekšējās drošības birojs 2022. gada pirmajos vienpadsmit mēnešos kompetences ietvaros ir uzsācis 45 kriminālprocesus un kopumā veicis pirmstiesas izmeklēšanu 129  kriminālprocesos. Šā gada 11 mēnešos prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nosūtīti 40 kriminālprocesi un to ietvaros rosināts uzsākt kriminālvajāšanu pret 63 personām, tai skaitā 53 Iekšlietu ministrijas padotības un citu iestāžu amatpersonām, par 58 noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti gan pildot dienesta pienākumus, gan ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika.