Attēls ar cepuri un IDB logo uz tās

Iekšējās drošības birojs Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu, kura pārsniegusi dienesta pilnvaras, nepamatoti pielietojot fizisku spēku pret kādu privātpersonu.

Pirmstiesas izmeklēšanas gaitā Iekšējās drošības birojs guva pierādījumus tam, ka minētā Valsts policijas amatpersona, kuras pienākumos ietilpa sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana, pielietoja vardarbību pret kādu personu, bez tiesiska pamata tīši ar roku iesitot personai pa seju, kā rezultātā personai tika nodarīti miesas bojājumi.

Pēc notikušā minētā Valsts policijas amatpersona neturpina dienestu Valsts policijā un kriminālprocesa ietvaros tai tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Par Valsts policijas amatpersonas veikto noziedzīgo nodarījumu prokuratūrai ir nodots kriminālprocess kriminālvajāšanas uzsākšanai par Krimināllikuma 317.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma - dienesta pilnvaru pārsniegšana, ja tā saistīta ar vardarbības pielietošanu - izdarīšanu.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot - Valsts drošības dienestu) nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vai Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki